FYRIRVARI | DISCLAIMER

MEÐFERÐ TÖLVUPÓSTS

Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Íslensk-Bandaríska ehf. Ef sending þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 44. gr. laga nr. 107/1999 um fjarskipti.

EMAIL DISCLAIMER

The information transmitted, including any attachments, may contain confidential and/or privileged material and is intended for the addressee only. The contents of the message are the individual sender’s responsibility if it is not related to the operation of Íslensk-Bandaríska ehf. If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.